СО ОГЛЕД НА ТОА ДЕКА СУМ ДОЈДЕЛ НА СВЕТОВ КОГА ЧОВЕШТВОТО СÈ УШТЕ НЕ Е НА НИВОТО НА КОЕ ТРЕБА ДА БИДЕ И КОГА ЧОВЕКОТ СÈ УШТЕ НЕ ПОСТАНАЛ ЧОВЕК (НИ ВЕКОВИТЕ НЕ ТРЕБАЛО ДА МУ ДОЗВОЛАТ НА ЗАБОТ НА ВРЕМЕТО СО СВОЕТО НАГРИЗУВАЊЕ ДА ГО МОДЕЛИРА ЧОВЕКОТ), ЗАТОА МОИТЕ СТРЕМЕЖИ ЌЕ БИДАТ УПРАВЕНИ КОН ТАКВИТЕ ЦЕЛИ. ТОА СЕ МОИТЕ ИДЕАЛИ.


  • Нашата цел е да ги едуцираме младите да бидат подготвени за предизвиците на модерниот свет, да бидат толерантни и да ги почитуваат другите без оглед на нивните разлики со цел намалување на предрасудите и зголемување на мултикултурната соработка.

  • Создаваме позитивна атмосфера во училиштето во кое наставниците професионално се усовршуваат за да можат да создаваат интеркултурална и мултиетничка соработка бидејќи само така учениците се чувствуваат добредојдени и стимулирани за учење и работа.