Тековни активности


ООУ „Страшо Пинџур“ – Ѓорче Петров,Скопје
ОБЈАВУВА НАГРАДЕН КОНКУРС
За најдобра ЛИТЕРАТУРНА И ЛИКОВНА ТВОРБА
На тема:
„ЗАЕДНО СОЗДАВАМЕ СПОМЕНИ“
„WE MAKE MEMORIES TOGETHER“
„ENSEMBLE, ON CRÉE DES SOUVENIRS“

Во пресрет на јубилејниот патронат на нашето училиште 40 години Страшо Пинџур-„Спектар на успехот“ а со цел развивање и ширење соработка меѓу образовните институции, Ве информираме дека ООУ „Страшо Пинџур“, Скопје, организира општински награден литературен и ликовен конкурс на тема: „Заедно создаваме спомени“.

Целта на конкурсот е да се поттикне креативниот начин на изразување на учениците преку литературните и ликовните творби, каде ќе имаат можност да го изразат својот став, мислење, фантазија, имагинација, своето доживување и секако своите вештини и знаења.

ПРОПОЗИЦИИ ЗА УЧЕСТВО:

• ЛИТЕРАТУРНИТЕ ТВОРБИ освен на македонски јазик, може да бидат напишани на англиски јазик и на француски јазик; треба да бидат уредно напишани, со фонт 12 (Times New Roman), македонска поддршка (за литературните творби на македонски јазик), и електронски да се испратат на следниов email:

strasopindzur.konkurs@yahoo.com

• Во десниот горен агол од творбата да биде напишано името и презимето на ученикот, одделение / клас, неговиот одговорен ментор/наставник(професор) и името на неговото училиште.
• За ЛИКОВНАТА ТВОРБА дозволени се сите ликовни техники како и нивни комбинации;
• Право на учество имаат сите ученици од 4то до 9то одделение, и учениците од I и II година средно образование на ниво на сите основни училишта и средното училиште во општина Ѓорче Петров;
• Може да учествуваат со најмногу една творба, индивидуално;
• Творбите да бидат претставени на блок бр. 5 и истите доставени од страна на наставникот(професор) / ментор, на адреса: ул. Лука Геров бр.21, 1060 Ѓорче Петров, Скопје.

- Литературните и ликовните творби се селективни
- Ќе се избира најдобра литературна и најдобра ликовна творба
- Ќе бидат наградени најдобрите со прво, второ и трето место на општинско ниво
- Секое училиште како и одговорните наставници/ментори, ќе добијат потврда за учество
- Конкурсот ќе трае од 27.01 2020 до 10.02 2020
- Наградените ученици ќе бидат претходно информирани а наградите ќе се доделуваат свечено на денот на прославата на патрониот празник.

ООУ „Страшо Пинџур“ – Ѓорче Петров,Скопје
Директор: Анета Ѓорѓиевска