Лектири за учебната 2020/21 година


Лектири за II (второ) одделение:

*Во второ одделение по програмата за работа треба да се обработат вкупно три лектири (2+1) во второто полугодие, две задолжителни и една изборна.

Задолжителни лектири:
1. „Зоки Поки“ од Оливера Николова
2. „Грдото Пајче“ од Ханс Кристијан Андерсен

Изборни лектири:
1. „Сказни“ од Браќата Грим
2. „Касни“ – порасни од Петре М. Андреевски
3. „Песни“ од Васил Куновски
4. Песни - избор (брзозборки, игрозборки, редаленки)


Лектири за III (трето) одделение:

1.„Шеќерна приказна“ од Славко Јаневски
2.„Избор басни“ – разни автори
3.„Рибарот и рипката“ од Александар С. Пушкин
4.„Доктор Офболи“ од Корнеј Чуковски


Лектири за IV (четврто) одделение:

*Во четврто одделение по програмата за работа треба да се обработат вкупно пет лектири (3+2), три задолжителни и две изборни.

Задолжителни лектири:
1. „Сказна за Вилен“ од Глигор Поповски
2. „Петар Пан“ од Џемс Метју Бари
3. „Итар Пејо“ од Стале Попов

Изборни лектири:
1. „Сон на тркала“ од Стојан Тарапуза
2. „Орхан“ од Неџати Зекерија
3. „Белата Мечка,синиот крт и другите“ од Цане Андреевски
4. „Капетанот Торнадо“ од Миливој Матошевац
5. „Ѕвездени перничиња“ од Славка Манева
6. „Волшебникот од Оз“ од Лиман Франк Баум
7. „Училиштен театар“ од Киро Донев
8. „Вистинска приказна за исчезнувањето на приказните“ од Билјана Станковска


Лектири за V (петто) одделение:

Задолжителни лектири:
1. „Убави зборови“ - поезија избор од Иван Џепаровски
2. „Гоце Делче“ од Ванчо Николески
3. „Пајажината на Клементина“ од Елвин Брукс Вајт
4. „Пипи долгиот чорап“ од Астрид Линдгрен

Изборни лектири:
1.„Пинокио“ од Карло Клоди
2.„Златното јаболко“ од Христо Петрески
3.„Алиса во земјата на чудата“ од Луис Карол


Лектири за VI (шесто) одделение:

1. „Белото Циганче“ од Видое Подгорец
2. „Големи и мали“ од Бошко Смаќоски
3. „Робинзо Крусо“ од Даниел Дефо
4. „Хајди“ од Јохана Шпири
5. „Оливер Твист“ од Чарлс Дикенс
6. „Милосија“ од Ката Мисиркова Руменова
7. „Македонски народни хумуристични приказни“


Лектири за VII (седмо) одделение:

1. „Силјан Штркот“ од Марко Цепенков
2. „Перуновата стрела“ од Нина Атанасова Шкринариќ
3. „2000 милји под морето“ од Жил Верн
4. „Том Соер“ од Марк Твен
5. „Хакалбери Фин“ од Марк Твен
6. „Втората смена“ од Велко Неделковски
7. „Споменка“ од Горјан Петрески


Лектири за VIII (осмо) одделение:

1. „Бојан“ – Глигор Поповски
2. „Автобиографија“ – Григор Прличев
3. „Дневникот на Ана Франк“
4. „Калеш Анѓа“ – Стале Попов
5. Поезија (уметничка од македонски автор) – избор песна за анализа
6. „Зборникот на Миладиновци (народна поезија) – избор песна за анализа


Лектири за IX (деветто) одделение:

1. „Бели мугри“ – Кочо Рацин
2. „Исти очи“ – Горјан Петрески
3. „Чорбаџи Теодос“ – Васил Иљоски
4. „Повик на дивината“ – Џек Лондон
5. „Малиот принц“ – Антоан Де Егзипери
6. Поема „Ракување“ – Блаже Конески